Hybridevent

Systemvetardagen 2022

Systemvetardagen 2022 är den 26:e i ordningen och den första hybrid-varianten någonsin!

9 februari 10:00 - 16:00 CET

Lägg till i kalender

Stockholms universitet - Kista NOD, Borgarfjordsgatan 12, Kista, Sverige


Organiserad av Studentkåren DISK

Har du frågor under dagen? Skicka ett mail till support.systemvetardagen@disk.su.se!

Äntligen är det dags att välkomna dig till årets Systemvetardag! För det tjugosjätte året i rad har vi skapat en mötesplats för studenter och företag inom IT-branschen. Under den här dagen har du som student möjlighet att nätverka och knyta värdefulla kontakter, gå på kontaktsamtal med potentiella arbetsgivare och bli inspirerad till framtida erfarenheter! 

I år är det första året som mässan genomförs i hybridform och vi hoppas att kombinationen av fysiska event och presentationer tillsammans med denna digitala plattform kommer skapa unika möjligheter både för studenter och företag.

I vår katalog får du information om alla företag som ställer ut på mässan, hur mässans upplägg kommer se ut samt tips inför ditt besök!

Under dagen kommer våra sponsorer ha live-presentationer, missa inte detta! Alla presentationer kommer att visas både i Aula NOD och här på plattformen. Pga pandemin är det endast Axenon som fysiskt kommer befinna sig på plats på DSV för sin presentation men samtliga presentationer kommer alltså gå att se live både i Aula NOD och här på plattformen. Under presentationerna kan ni ställa frågor till företagen, eller bara lyssna och inspireras.

10.15 - 10.45 Accenture

11.00 - 11.30 Axenon

11.45 - 12.15 Nexer Group (INSTÄLLD pga sjukdom)

12.45 - 13.15 Scania

13.30 - 14.00 Cygni

14.15 - 14.45 Fora

15:00- 15:30 Tietoevry  

För dig som befinner dig på DSV under dagen så kommer samtliga grupprum att vara bokade i Systemvetardagens namn. Det är bara att gå in och ta ett om du vill kunna sitta och kika runt bland företag här på mässhemsidan och chatta med dem eller kanske ha ett kontaktsamtal!

______________________________________________

English: 

Do you have any questions during the day? Send an email to support.systemvetardagen@disk.su.se!

Finally, it's time to welcome you to this year's Systemvetardagen! For the twenty-fifth year in a row, we have created a meeting place for students and companies in the IT industry. During this day, you as a student have the opportunity to network and make valuable contacts, go on contact interviews with potential employers and be inspired for future experiences! 

This year is the first year that the fair is held in hybrid form and we hope that the combination of physical events and presentations together with this digital platform will create unique opportunities for both students and companies.

In our catalogue, you get information about all the companies that exhibit at the fair, information about the events's layout and tips for your visit!

During the event, our sponsors will present live on the platform, and you do not want to miss it! All presentations will be shown both in Aula NOD and here on the platform. Due to the pandemic, only Axenon will physically be on site at DSV for its presentation, but all presentations will be shown live both in Aula NOD and here on the platform. You can ask questions, or just listen and get inspired!

10.15 - 10.45 Accenture

11.00 - 11.30 Axenon

11.45 - 12.15 Nexer Group (CANCELED due to illness)

12.45 - 13.15 Scania

13.30 - 14.00 Cygni

14.15 - 14.45 Fora

15:00- 15:30 Tietoevry  

For those of you who are at DSV during the day, all group rooms will be booked in the name of Systemvetagenagen. Just go in and grab one if you want to be able to sit and look around among companies here at the site of the fair and chat with them or maybe have a contact call!


Hur man kommer till Systemvetardagen 2022